Thuốc

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN2-147-13

Đóng gói:

Hộp 1 lọ 120 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Patheon Inc.

Quốc gia sản xuất:

Canada

Công ty đăng ký:

Janssen Cilag Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Janssen Cilag Ltd.

Loại thuốc: