Thuốc

Zytee RB

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-10534-10

Đóng gói:

ống tuýp 10ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Raptakos, Brett & Co., Ltd.

Quốc gia sản xuất:

India

Công ty đăng ký:

Raptakos, Brett & Co., Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Raptakos, Brett & Co., Ltd.

Loại thuốc: