Thuốc

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-16979-13

Đóng gói:

Hộp 3 vỉ x 10 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

XL Laboratories Pvt., Ltd.

Quốc gia sản xuất:

India

Công ty đăng ký:

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Quốc gia đăng ký:

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Loại thuốc:

Thuốc tác động trên bộ máy tiêu hoá