Thuốc

Zyresp 2

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-14599-12

Đóng gói:

Hộp 10 vỉ x 10 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd.

Quốc gia sản xuất:

India

Công ty đăng ký:

Công ty TNHH Dược phẩm Rồng Vàng

Quốc gia đăng ký:

Công ty TNHH Dược phẩm Rồng Vàng

Loại thuốc:

Thuốc an thần