Thuốc

Zynootrop

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-14496-12

Đóng gói:

Hộp 3 vỉ x 10 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Cadila Healthcare Ltd.

Quốc gia sản xuất:

India

Công ty đăng ký:

Cadila Healthcare Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Cadila Healthcare Ltd.

Loại thuốc:

Thuốc tác động trên hệ thần kinh trung ương