Thuốc

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VD-13851-11

Đóng gói:

Hộp 20 ống x 10ml, hộp 1 chai x 60ml dung dịch uống

Tiêu chuẩn:

TCCS

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Công ty cổ phần Dược phẩm OPV

Quốc gia sản xuất:

Việt Nam

Công ty đăng ký:

Công ty cổ phần Dược phẩm OPV

Quốc gia đăng ký:

Công ty cổ phần Dược phẩm OPV

Loại thuốc:

Thuốc nhuận tràng