Thuốc

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VD-17886-12

Đóng gói:

Hộp 1 vỉ x 6 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên

Tiêu chuẩn:

TCCS

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Quốc gia sản xuất:

Việt Nam

Công ty đăng ký:

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Quốc gia đăng ký:

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Loại thuốc:

Thuốc kháng virus