Thuốc

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VD-13111-10

Đóng gói:

Vỉ 2 viên lansoprazol + 2 viên tinidazol + 2 viên clarithromycin. 1 vỉ/ hộp nhỏ, 7 vỉ / hộp to

Tiêu chuẩn:

TCCS

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Công ty cổ phần TRAPHACO-

Quốc gia sản xuất:

Việt Nam

Công ty đăng ký:

Công ty cổ phần TRAPHACO-

Quốc gia đăng ký:

Công ty cổ phần TRAPHACO-

Loại thuốc:

Thuốc kháng sinh