Thuốc

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-14895-12

Đóng gói:

Hộp 1 lọ 5ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Allergan Sales, LLC

Quốc gia sản xuất:

USA

Công ty đăng ký:

Allergan, Inc.

Quốc gia đăng ký:

Allergan, Inc.

Loại thuốc:

Kháng sinh