Thuốc

Zydusatorva 20

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-14495-12

Đóng gói:

Hộp chứa 1 vỉ x 7 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Cadila Healthcare Ltd.

Quốc gia sản xuất:

India

Công ty đăng ký:

Cadila Healthcare Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Cadila Healthcare Ltd.

Loại thuốc:

Thuốc tác động trên máu và hệ tạo máu