Thuốc

Zydantax Injection

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-10170-10

Đóng gói:

Hộp 1 lọ thuốc bột + 1 ống 10ml nước vô khuẩn pha tiêm

Tiêu chuẩn:

USP 24

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Cadila Healthcare Ltd.

Quốc gia sản xuất:

India

Công ty đăng ký:

Cadila Healthcare Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Cadila Healthcare Ltd.

Loại thuốc:

Kháng sinh Cephalosporin thế hệ 3