Thuốc

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-15257-12

Đóng gói:

Hộp 1 bình xịt 22ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Cadila Healthcare Ltd.

Quốc gia sản xuất:

India

Công ty đăng ký:

Cadila Healthcare Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Cadila Healthcare Ltd.

Loại thuốc:

Thuốc làm giảm sung huyết