Thuốc

Zycefim 1000 Injection

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-10162-10

Đóng gói:

Hộp 1lọ + 1 ống nước cất 10ml

Tiêu chuẩn:

USP24

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Astral Pharmaceutical Industries

Quốc gia sản xuất:

India

Công ty đăng ký:

Cadila Healthcare Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Cadila Healthcare Ltd.

Loại thuốc:

Kháng sinh Cephalosporin thế hệ 3