Thuốc

Zybitrip

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-14053-11

Đóng gói:

Hộp 1 lọ 15ml

Tiêu chuẩn:

USP

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Novo Healthcare and Pharma Ltd.

Quốc gia sản xuất:

Bangladesh

Công ty đăng ký:

Công ty CPTM và Dược phẩm Ngọc Thiện

Quốc gia đăng ký:

Công ty CPTM và Dược phẩm Ngọc Thiện

Loại thuốc:

Thuốc kháng virus