Thuốc

Zvezdochka lor 0.15

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VD-19272-13

Đóng gói:

Hộp 1lọ x 30 ml

Tiêu chuẩn:

TCCS

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Công ty cổ phần dược Danapha

Quốc gia sản xuất:

Việt Nam

Công ty đăng ký:

Công ty cổ phần dược Danapha

Quốc gia đăng ký:

Công ty cổ phần dược Danapha

Loại thuốc: