Thuốc

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VD-14042-11

Đóng gói:

Hộp 6 vỉ x 10 viên nén tròn bao phim

Tiêu chuẩn:

TCCS

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Công ty TNHH dược phẩm Đạt Vi Phú

Quốc gia sản xuất:

Việt Nam

Công ty đăng ký:

Công ty TNHH dược phẩm Đạt Vi Phú

Quốc gia đăng ký:

Công ty TNHH dược phẩm Đạt Vi Phú

Loại thuốc: