Thuốc

Zulipid 10

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-17403-13

Đóng gói:

Hộp 3 vỉ x 10 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Prayash Healthcare Pvt.Ltd.

Quốc gia sản xuất:

India

Công ty đăng ký:

Công ty TNHH TM DP Quốc tê Minh Việt

Quốc gia đăng ký:

Công ty TNHH TM DP Quốc tê Minh Việt

Loại thuốc:

Chất ức chế khử men HMG-CoA Reductase