Thuốc

Zoxan Eye/Ear Drops

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-17637-14

Đóng gói:

Hộp 1 lọ 5ml

Tiêu chuẩn:

USP 36

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

FDC Limited

Quốc gia sản xuất:

India

Công ty đăng ký:

Amtec Healthcare Pvt., Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Amtec Healthcare Pvt., Ltd.

Loại thuốc:

Thuốc kháng sinh