Thuốc

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-15819-12

Đóng gói:

Hộp 2 vỉ x 10 viên

Tiêu chuẩn:

USP

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

S.C.Slavia Pharma S.R.L.

Quốc gia sản xuất:

Romania

Công ty đăng ký:

Công ty TNHH Dược phẩm DO HA

Quốc gia đăng ký:

Công ty TNHH Dược phẩm DO HA

Loại thuốc:

Thuốc chống virus