Thuốc

Zostopain 30

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VD-13299-10

Đóng gói:

hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Tiêu chuẩn:

TCCS

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Công ty cổ phần dược phẩm 3/2

Quốc gia sản xuất:

Việt Nam

Công ty đăng ký:

Công ty cổ phần dược phẩm 3/2

Quốc gia đăng ký:

Công ty cổ phần dược phẩm 3/2

Loại thuốc: