Thuốc

Zosivas 10mg

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-17402-13

Đóng gói:

Hộp 2 vỉ x 14 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

KRKA, D.D, Novo Mesto

Quốc gia sản xuất:

Slovenia

Công ty đăng ký:

Công ty TNHH thương mại Nam Đồng

Quốc gia đăng ký:

Công ty TNHH thương mại Nam Đồng

Loại thuốc:

Thuốc làm giảm lipid huyết tương