Thuốc

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-16427-13

Đóng gói:

Hộp 10 vỉ x 10 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Korea Prime Pharm. Co., Ltd.

Quốc gia sản xuất:

Korea

Công ty đăng ký:

Young-Il Pharm. Co., Ltd

Quốc gia đăng ký:

Young-Il Pharm. Co., Ltd

Loại thuốc: