Thuốc

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-13276-11

Đóng gói:

Hộp 3 vỉ x 10 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Merck Sharp & Dohme Limited

Quốc gia sản xuất:

U.K

Công ty đăng ký:

Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd.

Loại thuốc:

Thuốc làm giảm lipid huyết tương