Thuốc

Zobacta 4,5g

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VD-20747-14

Đóng gói:

Hộp 1 lọ, 10 lọ x 4,5g

Tiêu chuẩn:

TCCS

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương.

Quốc gia sản xuất:

Việt Nam

Công ty đăng ký:

Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM

Quốc gia đăng ký:

Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM

Loại thuốc:

Thuốc kháng sinh