Thuốc

Zoamco 10mg

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VD-22288-15

Đóng gói:

Hộp 2 vỉ, hộp 6 vỉ x 15 viên

Tiêu chuẩn:

TCCS

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Công ty cổ phần Pymepharco

Quốc gia sản xuất:

Việt Nam

Công ty đăng ký:

Công ty cổ phần Pymepharco

Quốc gia đăng ký:

Công ty cổ phần Pymepharco

Loại thuốc:

Thuốc tác động trên máu và hệ tạo máu