Thuốc

Zmcintim 1000

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-10499-10

Đóng gói:

Hộp 1 lọ

Tiêu chuẩn:

USP28

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

ZMC Pharma Co., Ltd.

Quốc gia sản xuất:

China

Công ty đăng ký:

Pharmix Corporation

Quốc gia đăng ký:

Pharmix Corporation

Loại thuốc: