Thuốc

Zizu 200

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-11477-10

Đóng gói:

Hộp 3 vỉ x 10 viên

Tiêu chuẩn:

USP

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

ZMC Pharma Co., Ltd.

Quốc gia sản xuất:

India

Công ty đăng ký:

Công ty cổ phần dược phẩm và dịch vụ thương mại An Phúc

Quốc gia đăng ký:

Công ty cổ phần dược phẩm và dịch vụ thương mại An Phúc

Loại thuốc:

Kháng sinh Cephalosporin thế hệ 3.