Thuốc

Zixtafy Injection

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-17642-14

Đóng gói:

Hộp 1 lọ bột pha tiêm + 1 ống 10ml nước pha tiêm

Tiêu chuẩn:

USP 32

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Aristopharma Ltd.

Quốc gia sản xuất:

Bangladesh

Công ty đăng ký:

Aristo pharma Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Aristo pharma Ltd.

Loại thuốc:

Kháng sinh