Thuốc

Ziptum sachet

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-12125-11

Đóng gói:

Hộp 10 gói

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Maxim Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

Quốc gia sản xuất:

India

Công ty đăng ký:

Yeva Therapeutics Pvt., Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Yeva Therapeutics Pvt., Ltd.

Loại thuốc:

Kháng sinh nhóm Cephalosporin thế hệ 3