Thuốc

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-17789-14

Đóng gói:

Hộp 2 vỉ x 10 viên

Tiêu chuẩn:

USP 34

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Maxim Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

Quốc gia sản xuất:

India

Công ty đăng ký:

SRS Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

Quốc gia đăng ký:

SRS Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

Loại thuốc:

Kháng sinh nhóm Cephalosporin thế hệ 3