Thuốc

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-16326-13

Đóng gói:

Hộp 1 lọ 5ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Gland Pharma Ltd.

Quốc gia sản xuất:

India

Công ty đăng ký:

Mega Lifesciences Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Mega Lifesciences Ltd.

Loại thuốc:

Thuốc ức chế hủy xương