Thuốc

Zinoprody

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VD-18773-13

Đóng gói:

Hộp 2 vỉ x 15 viên

Tiêu chuẩn:

TCCS

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương VIDIPHA

Quốc gia sản xuất:

Việt Nam

Công ty đăng ký:

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương VIDIPHA

Quốc gia đăng ký:

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương VIDIPHA

Loại thuốc: