Thuốc

Zinobaby

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VD-19165-13

Đóng gói:

Hộp 30 gói x 1g

Tiêu chuẩn:

TCCS

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Quốc gia sản xuất:

Việt Nam

Công ty đăng ký:

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Quốc gia đăng ký:

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Loại thuốc: