Thuốc

Zinnat tablets 500mg

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-10261-10

Đóng gói:

Hộp 1 vỉ x 10 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Glaxo Operations UK Ltd.

Quốc gia sản xuất:

U.K

Công ty đăng ký:

Glaxosmithkline Pte. Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Glaxosmithkline Pte. Ltd.

Loại thuốc:

Kháng sinh Cephalosporin thế hệ 2