Thuốc

Zincviet

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-9941-10

Đóng gói:

Hộp 1 chai 60ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Atco Laboratories Ltd.

Quốc gia sản xuất:

Pakistan

Công ty đăng ký:

Atco Laboratories Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Atco Laboratories Ltd.

Loại thuốc: