Thuốc

Zinc-kid inmed

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VD-18674-13

Đóng gói:

Hộp 25 gói x 3g

Tiêu chuẩn:

TCCS

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

Quốc gia sản xuất:

Việt Nam

Công ty đăng ký:

Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

Quốc gia đăng ký:

Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

Loại thuốc: