Thuốc

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-13598-11

Đóng gói:

Hộp 1 lọ 100ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

The Acme Laboratories Ltd.

Quốc gia sản xuất:

Bangladesh

Công ty đăng ký:

Công ty TNHH Dược phẩm Nam Tiến

Quốc gia đăng ký:

Công ty TNHH Dược phẩm Nam Tiến

Loại thuốc:

Thuốc dinh dưỡng, vitamin nhóm B