Thuốc

Z-Pin Injection

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-14233-11

Đóng gói:

Hộp 10 ống 5ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Nexpharm Korea Co., Ltd.

Quốc gia sản xuất:

Korea

Công ty đăng ký:

Kyongbo Pharmaceutical Co., Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Kyongbo Pharmaceutical Co., Ltd.

Loại thuốc: