Thuốc

Safikid BIO - cốm vi sinh

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

96/2013/ATTP-XNCB

Đóng gói:

Hộp 20 gói x 3g

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng sản xuất thực phẩm chức năng học viện quân y

Quốc gia sản xuất:

Việt Nam

Công ty đăng ký:

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng sản xuất thực phẩm chức năng học viện quân y

Quốc gia đăng ký:

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng sản xuất thực phẩm chức năng học viện quân y

Loại thuốc: