Thuốc

Cloramphenicol 0.4% (thuốc nhỏ mắt - công ty Traphaco)

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VNB-0588-00

Đóng gói:

Hộp 50 lọ x 5ml

Tiêu chuẩn:

Tuổi thọ:

Quốc gia sản xuất:

Công ty đăng ký:

Quốc gia đăng ký:

Loại thuốc:

Thuốc kháng sinh