Quy trình giải quyết tranh chấp

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

medixlink.com và NCC luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Thành viên liên quan đến giao dịch tại website medixlink.com.

KH có quyền gửi khiếu nại về việc chất lượng dịch vụ không đúng với mô tả, thông tin thanh toán bị tiết lộ gây thiệt hại cho mình đến Ban quản trị của Sàn giao dịch medixlink.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, medixlink.com sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của Thành viên tùy theo mức độ, medixlink.com sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

KH gửi khiếu nại tại địa chỉ :

Công Ty Cổ phần Công nghệ Bác Sĩ Việt

Địa chỉ: 17A/20 - đường 22 - linh đông - thủ đức - Hồ Chí Minh

Email: bacsivietok@gmail.com

Các bước giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Bước 1: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Công ty sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Thành viên hoặc Bộ phận Kinh doanh sẽ tiếp nhận các khiếu nại của NCC. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.

Bước 2: Trong trường hợp phức tạp hoặc không được quy định tại các chính sách mà Công ty đã công bố thì Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng/ Bộ phận Kinh doanh sẽ cam kết thời hạn phản hồi cho Thành viên/NCC không quá 7 ngày.

Bước 3: Chuyển kết quả giải quyết khiếu nại cho các bộ phận có liên quan để thực hiện (Bộ phận Kế toán – Tài chính, Bộ phận Giao hàng…) và gọi điện xác nhận với Thành viên/NCC về kết quả khiếu nại đã được giải quyết.

medixlink.com tôn trọng và nghiêm tục thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của thành viên. Vì vậy, đề nghị các NCC trên website cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.