Sông Bằng, Cao Bằng, Cao Bang, Vietnam

Nói được Tiếng Việt

PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA BS ĐỨC

CHUYÊN KHOA

  • Sản phụ khoa

CÁC DỊCH VỤ TẠI PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA BS ĐỨC

  • Nhận Đặt khám Online

CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ

BÁC SĨ LÀM VIỆC TẠI PHÒNG KHÁM PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA BS ĐỨC

Hoạt động gần đây của PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA BS ĐỨC

Đặt lịch khám với PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA BS ĐỨC

Chọn phòng khám và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn phòng khám, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số .

Nhận xét về PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA BS ĐỨC

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA BS ĐỨC? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.

Đánh Giá: