Hướng dẫn sử dụng user

Hướng dẫn sử dụng cho người dùng

1. Đăng ký tài khoản

Vào www.medixlink.com rồi chọn đăng ký như hình

2. Gởi câu hỏi cho bác sĩ trả lời

Tiến hành đăng nhập rồi Kéo xuống rồi chọn mục gởi câu hỏi

Rồi viết câu hỏi, chọn chuyên khoa

Rồi vào mục câu hỏi của rồi để xem lịch sử câu hởi của mình

3. Chức năng chat trực tiếp với bác sĩ

Login vào tài khoản của mình rồi vào menu Chat bác si

4. Chat voice trực tiếp với bác sĩ

a. Vào play store tìm từ khóa app: bacsiviet

b. Cài vào điện thoại rồi chọn bác sĩ cùng chuyền khoa muốn chat text hay voice/audio hay video webcam trực tiếp

5. Vào coi lịch sử chat với các bác sĩ ở đây