Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng cho bác sĩ

1. Đăng ký tài khoản

Vào www.medixlink.com rồi chọn đăng ký như hình

2. Trả lời câu hỏi cho bệnh nhân hỏi

Tiến hành đăng nhập rồi Kéo xuống rồi chọn mục gởi câu hỏi của tôi

Rồi vào mục câu hỏi của tôi để xem lịch sử câu hỏi của mình

Rồi viết câu trả lời

3. Chức năng chat trực tiếp với bệnh nhân

Login vào tài khoản của mình rồi vào menu Chat bác sĩ

Trong đó bệnh nhân sẽ thấy bác sĩ đang rảnh ở trạnh thái online sẽ chat

4. Chat voice trực tiếp với bệnh nhân

a. Vào play store tìm từ khóa app: bacsiviet

b. Cài vào điện thoại rồi rảnh thì login ,bệnh nhân sẽ thấy bác sĩ và chuyên khoa họ cần rồi hõe chọn bác sĩ cùng chuyền khoa muốn chat text hay voice/audio hay video webcam trực tiếp

5. vào đây để xem bệnh nhân muốn chat trực tiếp với mình và coi lịch sử chat