Khám sức khỏe trước khi sinh gần như là điều bắt buộc. Đó là cách khoa học nhất để đảm bảo rằng bé con của bạn thực sự khỏe mạnh và sẵn sàng chào đời. Vì vậy, cả bố và mẹ đều cần nắm được những lưu ý căn bản nhất về việc này.