Bác sĩ ơi ! cho em hỏi bé em nay được 17 tháng rồi mà không chịu bú sữa ngoài trong khi đã bỏ bú sữa mẹ ? giờ em phải lm sao để cho bé bú sữa ngoài ak

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận