Tôi muốn hỏi là Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn có phải là một Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương không? Mong bác sĩ giải đáp giúp!

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận