Cho mình hỏi miếng dán Flector Tissugel EP 1% bán ở đâu vậy bác sĩ, mình tìm mà bữa giờ chưa thấy, cám ơn ạ

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận