Em muốn niềng răng nhưng hiện em đang mang thai đứa thứ 2, như vậy có ảnh hưởng gì ko thưa bác sỹ?

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận