Bác sĩ ơi, khí hư của em ra nhiều, bên mép môi có những mụn thịt liệu em có phải bị sùi mào gà không ạ?

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận